S elementti sisasbanneri

Dataskyddspolicy

Dataskyddspolicy

För oss på Sirico är det viktigt att säkerställa sekretessen beträffande besökarnas personuppgifter. Vi iakttar Finlands personuppgiftslag och EU:s dataskyddsförordning

Registerhållare

Sirico Electronics Oy
FO-nummer: 1638770-5
Penviksvägen 1
68600 Jakobstad
(06) 781 3350
office@sirico.fi

Personregistrets namn

Sirico Electronics Oy:s kundregister.

Avsikten med behandlingen av personuppgifter

Avsikten med detta register är att förbättra vår kundtjänst, stödja marknadsföringen och underlätta kommunikationen. De kunduppgifter som nämns nedan används endast för utveckling av vår webbsida, kommunikation och marknadsföring.

Externa kakor: Google Analytics
Google Analytics är kopplat till Siricos webbsida och använder webbplatsens kakor. En kaka, ”cookie”, är en liten textfil som webbläsaren sparar på användarens enhet. Med hjälp av kakorna samlas information om användarbeteendet hos webbplatsens besökare, till exempel om vilka sidor användaren besöker och hur länge hen befinner sig på sidan. Kakor används till exempel då man vill spara användarens uppgifter då denna rör sig från en sida till en annan på en webbtjänst. De uppgifter som kakorna samlar in kan inte användas för att identifiera enskilda användare. De viktigaste uppgifterna som kakorna registrerar om användaren är:

  • Användarens IP-adress
  • Uppgifter om webbläsare
  • Uppgifter om operativsystem
  • Enhetsuppgifter
  • Uppgifter om sessionen

Läs mer om användarvillkor och uppgifter som samlas in av kakor:

https://policies.google.com/terms?hl=fi&gl=fi

 https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Överföring av uppgifter utanför EU eller EES

Uppgifter överförs i huvudsak inte utanför EU eller ETA. Tjänsteleverantören Google Analytics kan dock överföra uppgifter utanför EU eller ETA -området. Uppgifterna från kakorna överförs i enlighet med ovannämnda tjänsteleverantörs principer (se länkar ovan).

Överlåtelse av personuppgifter

Sirico Electronics Oy samlar inte in personuppgifter om kunder och uppgifter överlåts därmed inte.

Rätt att granska och ändra uppgifter

Om användare delvis eller helt vill förhindra ovannämnda insamling av uppgifter via kakor kan användaren välja att inte godkänna kakor när hen går in på webbsidan. Du kan när som helst ändra inställningarna för kakor via webbläsarens cookie-inställningar.

Uppdatering och ändringar

Sirico Electronics Oy kan ändra eller uppdatera delar i dataskyddspolicyn utan att på förhand meddela webbsidans användare. Bekanta dig alltid med vår dataskyddspolicy före du använder vår webbplats, så att du är medveten om eventuella ändringar i policyn.

Uppdaterat 4.6.2024