S elementti sisasbanneri
Vastuullisuus

”Vi strävar alltid efter den bästa och mest kostnadseffektiva lösningen.”

Hållbarhet

En kvalitativ elektronikproduktion är summan av många faktorer

Elektronikproduktion innebär att skapa förbindelser. En högkvalitativ förbindelse uppstår endast genom att kontrollera alla variabler. Kontroll uppstår genom en väldokumenterad process och maskiner vars prestanda uppfyller kraven.

Nödvändig information, dokument och instruktioner är lättillgängliga

Tack vare vårt intranät är det lätt att få tag på nödvändig information och vägledning vid varje arbetsstation. Intranätet innehåller bland annat arbetsinstruktioner, dokumenthistorik, produktionshistorik (på parti- och serienivå) och mycket annat, inklusive underhålls- och kalibreringsinstruktioner samt historik för maskiner och utrustning.

Vi upprätthåller och förbättrar kvaliteten i enlighet med kvalitetscertifikatet ISO 9001.

Personalen är nyckeln när det gäller att upprätthålla och utveckla kvaliteten

Vår produktion består av ett utbildat och kompetent team av medarbetare. Vår verksamhet bygger på kontinuerlig förbättring av kundnöjdheten samt felfri produktion genom processtyrning.

Material och återvinning

Spårbarheten hos våra material grundar sig på partispårning.

Vi uppfyller lagenliga krav och tar hänsyn till miljöaspekter genom att minimera mängden avfall och återvinna användbara restprodukter.

Kvalitetssäkring och testning

För kvalitetssäkring använder vi oss av programmerbara testare eller produktanpassade testarrangemang. I samband med testningen utförs programmering och ett testprotokoll skapas.

Värdesätter ni en ansvarsfull och hållbar verksamhet och noggrant planerade produktionsprocesser?

Kontakta oss så kan vi diskutera ett samarbete!

Olli-Pekka Jantunen
040 153 5580
olli-pekka.jantunen(at)sirico.fi

Vi upprätthåller och förbättrar kvaliteten i enlighet med kvalitetscertifikatet ISO 9001.

Läs mer här