S elementti sisasbanneri
Yritys

”Vi fokuserar på det vi är bäst på och strävar efter lönsam tillväxt.”

Företaget

”Småsaker skrämmer oss inte. Vi möter olika situationer med lugn och tar en sak i taget.”

Huvudägaren agerade klokt som i början av 2020-talet förenade tre erfarna yrkesmän för att leda Sirico mot hållbar tillväxt och lönsam produktion. Tillsammans utgör de ett team där var och en har en viktig roll för helheten.

Denna grupp har följt elektronikproduktionen och utvecklingen på nära håll och byggt upp ett specialkunnande inom branschen, vilket nu syns i Siricos företagsledning, i kundarbetet och på fabriksgolvet.

Småsaker skrämmer oss inte, eftersom vi har varit med om mycket. Vi tar oss an framtiden med eftertänksamhet och långsiktig planering. Vi vågar ta itu med utmanande frågor, eftersom det krävs för att driva en framgångsrik verksamhet.

Siricos historia började redan år 1986 i Jakobstad under namnet Merval Oy. Sedan dess har både företagsförvärv och företagstillväxt skett. Numera finns Siricos fabriker i Jakobstad och Kempele.

Yritys pikku

”Du kommer att bli ett proffs på det här.”

Vår sammansvetsade och engagerade personal upprätthåller kvaliteten genom kompetens och flit. Vi drivs av de gemensamma målsättningarna och arbetet görs i god anda.  

Företagets framgång bygger på förtroende – våra handlingar har en betydelse och vi håller kundlöften. Vi vågar ta itu med utmanande frågor och vi vågar prata om allt.

Tillväxt sker alltid med kunden i första rummet.

Förståelse för helheten och passion för tillverkning och utveckling av elektronik. Från människa till människa – det är Sirico.

Historia

1986
Merval Oy startade elektronikproduktionen i Jakobstad samt importen och försäljningen av produktionsutrustning för elektronik

2000
Merval Oy blev genom ett företagsförvärv en del av Nylund Group.

2001
Sirico Electronics Oy inledde sin verksamhet som ett självständigt bolag.

2009
Sirico Electronics inkluderade även montering av elektromekaniska enheter i sina tillverkningstjänster

2010-2011
Bolagets nya produktionslokaler för elektroniktillverkning byggdes (färdigställdes sommaren 2011).

2012
ISO9001 kvalitetscertifikat

2015
Sirico Electronics Oy fick nya ägare (Harri Ojala och Mauri Palvi)

2017
ELE-Products Oy blev genom ett företagsförvärv en del av Sirico Electronics

2022
Sirico Electronics Oy

Sirico - More than electronics.

Helhetssyn och passion för tillverkning och utveckling av elektronik – från människa till människa.