S elementti sisasbanneri
Meille toihin pikku2

”Noggrann testning och granskning gör slutresultatet fulländat.”

Programmering och testning

Programmering av kretskort i samband med tillverkningen

Vi programmerar kretskort i samband med tillverkningen. När kretskortet har tillverkats kan vi lägga till den önskade programvaran som kunden tillhandahåller oss. Vi kan tillverka en jigg och skapa en integrerad utvecklingsmiljö och vid behov även använda kundens system.

Testning och granskning av kretskort med hjälp av mångsidig utrustning

Vi testar kretskort, delmonteringar och färdiga enheter med vår mångsidiga mätutrustning. För kvalitetskontrollen använder vi en AOI-enhet (Automated Optical Inspection). Med hjälp av denna metod kan vi upptäcka eventuella felaktiga eller undermåligt monterade komponenter, bristfälliga lödningar eller kortslutningar.

Vi utför även mikroskopgranskningar och visuella inspektioner. Förutom olika mätinstrument tillverkar vi också våra egna jiggar. Vi kan också ta röntgenbilder av produkter genom våra samarbetspartners.

Fråga gärna mer om programmering och testning!

Petri Pekola
040 536 5639
petri.pekola(at)sirico.fi

  • Egen jiggtillverkning
  • Vi använder oss av en AOI-enhet vid granskningar
  • Vi har mångsidig mätutrustning till vårt förfogande