Aktuellt

Välkommen att bekanta dig med vår nya webbsida!

Sirico Electronics har förnyat sin webbsida. Den uppdaterade versionen publicerades i början av februari 2024. På den nya hemsidan kan du bekanta dig med fabriken genom olika bilder, och rekryteringsdelen är också helt ny. Målet är att regelbundet publicera aktuella nyheter så att våra kunder, samarbetspartner och arbetssökande vet vad som händer i företaget.

Dessutom kommer även personalen att presenteras på rekryteringssidorna. Tanken är att det ska ge nya arbetssökande en tydlig bild av Sirico som arbetsplats.

— Vi ville förnya vår webbsida eftersom vi upplevde att den gamla inte motsvarade dagens krav på innehåll och utseende. Vårt mål var att beskriva företagets tjänster mer exakt och tydligt samt att ge webbsidan en ny och modern framtoning. Dessutom ville vi satsa på rekrytering, vilket inte alls lyftes fram på vår gamla webbsida, säger Sirico Electronics vd Mika Sarkkinen.

Företagets mål är att öka kännedomen om och intresset för företaget samt att göra bilden av företaget tydligare.

— Naturligtvis vill vi locka nya potentiella kunder, erbjuda mer information om företagets tjänster till våra nuvarande samarbetspartner och öka företagets försäljning även på detta sätt. Genom att förbättra arbetsgivarbilden vill vi locka nya arbetssökande från ett större geografiskt område till de lediga tjänsterna i vårt företag.

Webbsideprojektet, som genomfördes tillsammans med Herea, gick enligt oss väldigt bra och smidigt. Samarbetet präglades av professionalism och kompetens, så vi kan varmt rekommendera Herea för liknande projekt. Vi upplevde det särskilt smidigt att vi under utvecklingen av olika tjänstebeskrivningar genast befann oss på samma våglängd gällande innehållet, och det kändes som om Hereas experter själva hade erfarenhet av elektronikbranschen.

Välkommen till Siricos webbsida – och välkommen att bli vår kund!

Våra kontaktuppgifter finns nu här